欢迎关注拉米公众号:lami_la

爱情

雨霖铃·寒蝉凄切 立即阅读

作者:【宋】柳永    阅读:637    喜欢:1

línlíng·hánchánqiē

hánchánqiēduìchángtíngwǎnzhòuchūxiēménzhàngyǐnliúliànchùlánzhōucuīzhíshǒuxiāngkànlèiyǎnjìngníngniànqiānyānǎichénchénchǔtiānkuò

duōqíngshāngbiégèngkānlěngluòqīngqiūjiējīnxiāojiǔxǐngchùyángliǔànxiǎofēngcányuèjīngniányīngshìliángchénhǎojǐngshè便biànzòngyǒuqiānzhǒngfēngqínggèngrénshuō

无题·相见时难别亦难 立即阅读

作者:【唐】李商隐    阅读:1026    喜欢:0

·xiāngjiànshínánbiénán

xiāngjiànshínánbiénándōngfēngbǎihuācán

chūncándàofāngjìnchénghuīlèishǐgān

xiǎojìngdànchóuyúnbìngǎiyínyīngjuéyuèguānghán

péngshānduōqīngniǎoyīnqínwèitànkān

长恨歌 立即阅读

作者:【唐】白居易    阅读:653    喜欢:0

chánghèn

hànhuángzhòngqīngguóduōniánqiú

yángjiāyǒuchūzhǎngchéngyǎngzàishēnguīrénwèishí

tiānshēngzhìnánzhāoxuǎnzàijūnwáng

huímóuxiàobǎimèishēngliùgōngfěndàiyán

chūnhánhuáqīngchíwēnquánshuǐhuáníngzhī

shìérjiāoshǐshìxīnchéngēnshí

yúnbìnhuāyánjīnyáoróngzhàngnuǎnchūnxiāo

chūnxiāoduǎngāocóngjūnwángzǎocháo

chénghuānshìyànxiánxiáchūncóngchūnyóuzhuān

hòugōngjiāsānqiānrénsānqiānchǒngàizàishēn

jīnzhuāngchéngjiāoshìlóuyànzuìchūn

mèixiōngjiēlièliánguāngcǎishēngmén

suìlìngtiānxiàxīnzhòngshēngnánzhòngshēng

gōnggāochùqīngyúnxiānyuèfēngpiāochùchùwén

huǎnmànníngzhújìnjūnwángkàn

yángdòngláijīngcháng

jiǔchóngchéngquèyānchénshēngqiānchéngwàn西nánxíng

cuìhuáyáoyáoxíngzhǐ西chūménbǎi

liùjūnnàiwǎnzhuǎnéméiqián

huādiànwěirénshōucuìqiàojīnquèsāotóu

jūnwángyǎnmiànjiùhuíkànxuèlèixiānghuòliú

huángāisànmànfēngxiāosuǒyúnzhànyíngdēngjiàn

éméishānxiàshǎorénxíngjīngguāng

shǔjiāngshuǐshǔshānqīngshèngzhǔzhāozhāoqíng

xínggōngjiànyuèshāngxīnwénlíngchángduànshēng

tiānxuánzhuànhuílóngdàochóuchúnéng

wéixiàzhōngjiànyánkōngchù

jūnchénxiāngjìnzhāndōngwàngménxìnguī

guīláichíyuànjiējiùtàiróngwèiyāngliǔ

róngmiànliǔméiduìlèichuí

chūnfēngtáohuākāiqiūtóngluòshí

西gōngnányuànduōqiūcǎoluòmǎnjiēhóngsǎo

yuánbáixīnjiāofángājiānqīngélǎo

殿diànyíngfēiqiǎorándēngtiǎojìnwèichéngmián

chíchízhōngchūchánggěnggěngxīngshǔtiān

yuānyānglěngshuānghuázhòngfěicuìqīnhánshuígòng

yōuyōushēngbiéjīngniánhúncéngláimèng

línqióngdàoshì鸿hóngnéngjīngchéngzhìhún

wèigǎnjūnwángzhǎnzhuǎnsuìjiàofāngshìyīnqín

páikōngbēndiànshēngtiānqiúzhībiàn

shàngqióngluòxiàhuángquánliǎngchùmángmángjiējiàn

wénhǎishàngyǒuxiānshānshānzàipiāomiǎojiān

lóulínglóngyúnzhōngchuòyuēduōxiān

zhōngyǒuréntàizhēnxuěhuāmàocēnshì

jīnquè西xiāngkòujiōngzhuǎnjiàoxiǎobàoshuāngchéng

wéndàohànjiātiān使shǐjiǔhuázhàngmènghúnjīng

lǎntuīzhěnpáihuáizhūyínpíngkāi

yúnbìnbànpiānxīnshuìjuéhuāguānzhěngxiàtánglái

fēngchuīxiānmèipiāoyáoyóucháng

rónglèilángānhuāzhīchūndài

hánqíngníngxièjūnwángbiéyīnróngliǎngmiǎománg

zhāoyáng殿diànēnàijuépéngláigōngzhōngyuècháng

huítóuxiàwàngrénhuánchùjiànchángānjiànchén

wéijiāngjiùbiǎoshēnqíngdiànjīnchāijiāng

chāiliúshànchāihuángjīnfēndiàn

dànjiàoxīnjīndiànjiāntiānshàngrénjiānhuìxiāngjiàn

línbiéyīnqínzhòngzhōngyǒushìliǎngxīnzhī

yuèchángshēng殿diànbànrénshí

zàitiānyuànzuòniǎozàiyuànwéiliánzhī

tiānchángjiǔyǒushíjìnhènmiánmiánjué

夜雨寄北 立即阅读

作者:【唐】李商隐    阅读:661    喜欢:0

běi

jūnwènguīwèiyǒushānzhǎngqiūchí

dānggòngjiǎn西chuāngzhúquèhuàshānshí

鹊桥仙·纤云弄巧 立即阅读

作者:【宋】秦观    阅读:1295    喜欢:0

quèqiáoxiān

xiānyúnnòngqiǎofēixīngchuánhènyínhàntiáotiáoànjīnfēngxiāngféng便biànshèngquèrénjiānshù

róuqíngshuǐjiāmèngrěnquèqiáoguīliǎngqíngruòshìjiǔchángshíyòuzàizhāozhāo

钗头凤·红酥手 立即阅读

作者:【南宋】陆游    阅读:646    喜欢:0

chāitóufèng·hóngshǒu

hóngshǒuhuángténgjiǔmǎnchéngchūngōngqiángliǔdōngfēngèhuānqíngbáo怀huáichóuniánsuǒcuòcuòcuò

chūnjiùrénkōngshòulèihénhóngjiāoxiāotòutáohuāluòxiánchíshānméngsuīzàijǐnshūnántuō

关雎 立即阅读

作者:【先秦】佚名    阅读:2039    喜欢:0

guān

guānguānjiūzàizhīzhōu

yǎotiǎoshūjūnhǎoqiú

cēnxìngcàizuǒyoùlíuzhī

yǎotiǎoshūmèiqiúzhī

qiúzhīmèi

yōuzāiyōuzāizhǎnzhuǎnfǎn

cēnxìngcàizuǒyoùcǎizhī

yǎotiǎoshūqínyǒuzhī

cēnxìngcàizuǒyoùmàozhī

yǎotiǎoshūzhōngyàozhī

江城子·乙卯正月二十日夜记梦 立即阅读

作者:【北宋】苏轼    阅读:438    喜欢:0

jiāngchéng·mǎozhēngyuèèrshímèng

shíniánshēngliǎngmángmángliángnánwàngqiānfénchùhuàliángzòng使shǐxiāngféngyīngshíchénmǎnmiànbìnshuāng

láiyōumènghuánxiāngxiǎoxuānchuāngzhèngshūzhuāngxiāngyánwéiyǒulèiqiānhángliàoniánniánchángduànchùmíngyuèduǎnsōnggāng

三五七言 立即阅读

作者:【唐】李白    阅读:727    喜欢:0

sānyán

qiūfēngqīngqiūyuèmíng

luòháisànhánjīng

xiāngxiāngjiànzhīshínánwéiqíng

锦瑟 立即阅读

作者:【唐】李商隐    阅读:735    喜欢:0

jǐn

jǐnduānshíxiánxiánzhùhuánián

zhuāngshēngxiǎomèngdiéwàngchūnxīntuōjuān

cānghǎiyuèmíngzhūyǒulèilántiánnuǎnshēngyān

qíngdàichéngzhuīzhǐshìdāngshíwǎngrán